O mně

Umělecký truhlář, restaurátor – držitel licence Ministerstva kultury ČR

1996 – Restaurování historického nábytku
Začal jsem pracovat v restaurátorské dílně zabývající se restaurováním nábytku z období baroka, renesance, rokoka, klasicismu, historismu a secese s celou škálou používaných historických zdobných technik a dřevořezby. Postupně jsem se propracoval k náročným opravám a rekonstrukcím kvalitního historického nábytku.

2003 – Repliky historického nábytku
Léta strávená restaurováním nábytku rozličných slohů jsem zužitkoval v další restaurátorské dílně zabývající se restaurováním i výrobou replik dle přání zákazníka, a to zvláště z období Art Deca, Biedermeieru nebo kubismu.

2005 – Restaurování uměleckořemeslných památek
V následujících letech získávám velmi důležité zkušenosti při restaurování památkových objektů v restaurátorské dílně se zaměřením na komplexní restaurování historických interiérů a exteriérů ze dřeva. Tím se dostávám k restaurátorským pracím ve výjimečných interiérech s vysokou historickou hodnotou. Po dvou letech se stávám mistrem restaurátorské dílny.

2011 – Licence Ministerstva kultury ČR
Stávám se držitelem licence Ministerstva kultury ČR k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi.

2012 – Restaurátorská dílna
Zakládám restaurátorskou dílnu v rodinném domě v Praze Střešovicích se širokým rozsahem prováděných restaurátorských prací odpovídající nejnáročnějším požadavkům na odbornost a kvalitu. Při zakázkách, jejichž charakter vyžaduje specialisty z jiných oborů, spolupracuji s restaurátory jiných zaměření.