O dílně

Jsme restaurátorská dílna, která se zabývá restaurováním uměleckořemeslných interiérových a exteriérových dřevěných prvků. Restaurování kulturních památek nebo jejich částí provádíme na základě licence, udělené Ministerstvem kultury. Provádíme kompletní restaurování (čištění, konsolidaci a injektáž, doplnění chybějících částí a závěrečnou povrchovou úpravu), ale také konzervační zásahy, záchranné a odborné konzultace v oblasti restaurování a památkové péče. Majitelům nemovitých kulturních památek zhotovíme odborný restaurátorský průzkum včetně laboratorních analýz (např. dendrochronologické datování či stratigrafii nátěrových a barevných vrstev s laboratorním vyhodnocením odebraného vzorku a identifikaci povrchových úprav či stavebně-mykologický a entomologický průzkum dřevěných částí apod.) Vlastníkům nemovitosti chráněné památkovým zákonem zajistíme kromě zmíněných restaurátorských průzkumů také průzkumy stavebně historické a odbornou konzultaci z oblasti památkové péče a obnovy objektu. Pro Vaše interiéry i vnější pláště vašich budov Vám zhotovíme kopie nedochovaných dřevěných prvků, předmětů nebo jejich částí.

Spolupracujeme s restaurátory dalších uměleckořemeslných profesí, odborné práce jsou tedy komplexní a zároveň odpovídající nejnáročnějším požadavkům na odbornost a kvalitu.